Sugar Free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္

မူရင္းအက်ိဳးအာနိသင္ႏွင့္ ကယ္လုိလီေလ်ာ့နည္းျခင္း

Sugar Free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း

သၾကားမပါဝင္ေသာ Sugar-free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္သည္ က်န္းမာလွပေသာအသားအေရအတြက္အစာအာဟာရျဖစ္သည္။ စနစ္က်ေသာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သၾကားဓါတ္စားသုံးျခင္းမွေလ်ာ့နည္းေစရန္ သဘာဝမွရရွိေသာ အခ်ိဳဓါတ္ျဖင့္သာ အသုံးျပဳထားသည္။ တာရွည္ခံဓါတုဓါတ္မ်ား၊ ေဆးဆုိးမ်ား ႏွင့္ အနံ ့အရသာဆုိးမ်ား လုံးဝမပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာအက်ိဳးအာနိသင္ ႏွင့္ၾကည္လင္ေသာအသားအရည္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေစပါသည္။

အေအးခံျခင္း သုိ ့မဟုတ္ အပူေပး၍ေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္။

ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ကုိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ သုံးႏုိင္ပါသည္။ အေအးဓါတ္ သုိ ့မဟုတ္ အေႏြးဓါတ္ေပး၍ႏွစ္သက္ရာေသာက္သုံး ႏုိင္သလုိ ပုလင္းမွခ်က္ခ်င္းေသာက္သုံး နုိင္ပါသည္။ မေသာက္သုံးခင္တြင္ ေရေႏြးအနည္းငယ္ထည့္၍ လည္းေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္။

Sugar Free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္
BRAND'S Bird's Nest Sugar Free – best way to consume

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

Nutritional Information

 • ေဆးဆုိးမပါ
 • ဓါတုေဆးဝါးမပါ
 • ဓါတုေဆးကင္းစင္သည္

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

Sugar Free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္

 • Food protein allergies ရွိေသာလူမ်ား က ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ကုိေသာက္သုံး ႏုိင္ပါသလား
  က်န္းမာေရးဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္တြင္ stabilizer ပါဝင္ပါသလား
  ဟုတ္ကဲ့ပါ food-grade stabilizer(s) မ်ားကုိ fluid density မြမ္းမံထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္သည္ ဘရင္းငွက္သုိက္စစ္စစ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေပါင္းစပ္ ထားပါသလား
  ဟုတ္ကဲ့ပါ ။ အရည္အေသြးရွိေသာ ငွက္သုိက္မ်ားကုိစနစ္တက်ထုတ္လုပ္ေဖာ္စပ္ ရန္အေရွ ့ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသီးသီးရွိလုိဏ္ဂူမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေမြးငွက္သုိက္မ်ားတြင္ ရရွိေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ ငွက္သုိက္စစ္မွန္ေၾကာင္းကုိအဆင့္ျမင့္ Fingerprinting Technology Infrared (FTIR) စက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးထားသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ေသာက္ျခင္းသည္ အက္စ္မာေရာဂါအတြက္ဆုိးရြားေစပါသလား
  ကြ်န္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းသည္က်န္းမာေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာျဖစ္ျပီးသဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ေရာဂါမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳရန္ေသာက္ သုံးျခင္းျဖစ္ျပီးဖ်ားနာျခင္းကုိမကုသႏုိင္ပါ။ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးမွုႏွင့္အစာအာဟာရ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္သက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္ႏွင့္တုိင္ပင္၍အက္စ္မာေရာဂါအေၾကာင္းေမးျမန္းရန္အၾကံျပဳလုိပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္သည္အသားအေရႏုိပ်ိဳျခင္းကုိဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ ေပးသနည္း။
  တရုတ္ရုိးရာေဆးဝါးအရငွက္သုိက္သည္အေအးဓါတ္အာနိသက္ရွိျပီးအသားအေရခမ္းေျခက္းျခင္းကုိကာကြယ္ေပးျပီးႏုပ်ိဳေခ်ာေမြ ့ေသာအသားအေရကုိရရွိေစသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္သည္သင့္အသားအေရကုိဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေပး သနည္း
  အစားစားခ်င္စိတ္ကုိျဖစ္ေပၚေစျပီးအစာေျခစနစ္ကုိကူညီေပးသည္။ ပရုိတင္းဓါတ္ အမို္င္ႏုုိ္အက္စစ္ carbohydrate ကစီဓါတ္ ႏွင့္ သတၲဳဓာတ္မ်ား စေသာ ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အာဟာရဓါတ္မ်ားပါရွိေ သာေၾကာင့္ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အားျဖစ္ေစသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ကုိဘယ္လုိထုတ္လုပ္သနည္း
  အေရွ ့ေတာင္အာရွေဒသပုိင္းမွ ရရွိေသာငွက္သုိက္အရင္းအျ မစ္ကုိစီစစ္မွဳအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္၍သန္ ့စင္ေဆးေၾကာသည္။ျပီးေနာက္အရည္အေသြးအနံ ့အရသာစင္စစ္ရရွိေစရန္ brewing method အသုံးျပဳကာ rock sugar ျဖင့္က်ိဳခ်က္ပါသည္။
 • ငွက္သုိက္ (သုိ ့မဟုတ္) ဘရင္းငွက္သုိက္ဆုိတာဘာလဲ
  စားသုံးႏုိင္ေသာငွက္သုိက္မ်ားသည္ သူတုိ ့၏အန္ဖတ္ျဖင့္အသုိက္ျပဳလုပ္ရာ လုိဏ္ဂူမ်ား ေက်ာက္ထရ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေမြးအထူးျပဳလုပ္ထားေသေနရာမ်ားတြင္ေတြ ့ရွိနုိင္သည္။ ၄င္းငွက္သုိက္မ်ားမ်ား ေသြးကုိသန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျပီးအသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းကုိသန္ ့စင္ေပးသည္ဟုေရွးအစဥ္အဆက္ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ရုိးရာတြင္အထူးေသာက္သုံးေလ့ရွိၾကသည္။ ငွက္သုိက္ကုိပုံမွန္ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ အားအင္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏြမ္းနယ္မွုုကို္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အာဟာရျဖစ္ေစက က်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေစသည္။

ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 01 - Process

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၁

စုေဆာင္းရရွိလာသည့္ ငွက္သိုက္ကို အဆင့္ဆင့္စီမံျခင္း။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 02 - Remove Impurities

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၂

ငွက္သုိက္မွအညစ္အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားရန္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ေပးျခင္း ငွက္သိုက္ကို အဆင့္ဆင့္ သန္ ့ရွင္းျခင္း။ ငွက္သုိက္ကုိ လက္ျဖင့္ သန္ ့စင္စီစစ္ျခင္း။ ပထမဦီးဆုံးအေနျဖင့္ လက္ျဖင့္ သန္ ့ရွင္းစစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ စီစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 03 - Manual Select

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၃

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ မသန္ ့ရွင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ငွက္သုိက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးမွ ဖယ္ရွားျခင္း။ မွန္ဘီလူးေအာက္တြင္ မ်က္လုံးျဖင့္မျမင္သာႏုိင္ေသာအေရာမ်ားကုိ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္စီစစ္သန္ ့ရွင္းျခင္း။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မသန္ ့ရွင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ သန္ ့ရွင္းျခင္း စီစစ္ဖယ္ရွားျခင္း။ စက္ရုံသုိ ့မပုိ ့မည္ ငွက္သုိက္ေျခာက္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္စီစစ္ထားပါသည္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 04 - Final Sorting

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၄

ေရြးခ်ယ္ရရွိလာေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိ အရည္အေသြးစီစစ္ျခင္း။ ေနာက္ဆုံးစီစစ္ေရြးခ်ယ္ရလာေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိ စက္ရုံမွ ထပ္မံျပီး ေနာက္တစ္ဖန္ မလုိအပ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 05 - Capping

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၅

ုဘရင္းပုလင္းမ်ားထဲသုိ ့ သဘာဝငွက္သုိက္မ်ားကုိျဖည့္ျဖင္းအဆင့္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 06 - Packing

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၆

အဖုံးပိတ္ျခင္းအဆင့္၊ ပုိးသတ္ျခင္းအဆင့္ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ပုိးျခင္းအဆင့္

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 07 - Shipment

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၇

အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ သိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ျခင္းအဆင့္ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိ ့ေဆာင္ျခင္းအဆင့္

ယေန ့ဘဲကုိယ္တုိင္စမ္းေသာက္လုိက္ပါ

Sugar Free ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္